Vrednosna jedinica

Interesantno je pomenuti još jedan podatak, koji se odnosi na učešće novih
proizvoda u ukupnom broju proizvoda za pojedine grane industrije (slika 2.8.). Ovaj
program je urađen na osnovu naučno – stručne obrade podataka i analize dobijenih
rezultata za područje SAD-a. Najčešće izmjene proizvodnog programa dešavaju se u
produktivnim granama privrede kao što su mašinogradnja, elektrotehnika, hemijska i
prehrambena industrija. Učešće novih proizvoda u proizvodnim programima ovih grana
privrede kreću se od 80% do 90%. To je i razumljivo s obzirom da je naučno – tehnološki
napredak najviše izražen upravo u ovim oblastima. Treba imati u vidu da se podaci odnose
na SAD. U našim uslovima, zbog značajnog zaostajanja u naučno tehnološkom pogledu,
najveći broj novih proizvoda javlja se u prehrambenoj industriji. Takođe se sa slike 2.8.
može uočiti da u prehrambenoj industriji postoji veći broj proizvoda ukupno.
Slika 2.8. Učešće novih proizvoda u proizvodnim programima nekih industrijskih grana
Spor rad u razvoju i dizajniranju proizvoda već danas često dovodi do
zastarijevanja tog proizvoda dok još nije doživio komercijalni uspijeh. Čak se može desiti
da proizvod zastari dok je još u fazi razrade i usvajanja. Postoje neka predviđanja da će se
u budućnosti sve teže razvijati novi proizvodi, a kao razlozi za to navode se slijedećie
činjenice:
Osustvo ideja i inspiracije za nove proizvode u određenim područjima
(automobilska industrija, TV industrija, proizvodnja lijekova i dr.),
Jaka fragmentiranost tržišta, što vodi smanjenju pojedinačnih segmenata tržišta, a i
time i smanjenju profita.
Društvena ograničenja i ograničenja vlade (države), u pogledu sigurnosti potrošača
i ekološke kompatibilnosti.
Stalno povećanje troškova procesa razvoja novih proizvoda, naročito ako se ima u
vidu nizak stepen uspiješnosti ideja,
Odsustvo kapitala i visoki troškovi razvoja i istraživanja, zbog čega se češće ide na
modifikaciju i imitaciju proizvoda nego na potpunu inovaciju,
Skraćivanje životnog ciklusa proizvoda, odnosno sve veći rizici za preduzeća da
vrše eksperimente i dr.
11
Ovakve tvrdnje nisu bez osnova, međutim, današnja iskustva nam govore da se
točak napretka i razvoja nikad ne vraća u nazad, tako da se može smatrati da postoje veliki
izgledi da će u budućnosti biti razvijano i dizajnirano sve više novih proizvoda, bez obzira
na mnoge rizike i teškoće koje prate ove procese. Može eventualno doći samo do
privremenih usporavanj u dolaženju do otkrića i inovacija.
Navedene činjenice još jednom upućuju na značaj inoviranja postojećih i
osvajanje novih proizvoda, kao manje rizičnim i manje skupim putevima za zadovoljenje
potreba potrošača i praćenje konkurencije. Rizik i troškovi su neminovnost, ukoliko
preduzeće želi da uspiješno posluje. Izvijesno je da najveći rizik prihvataju preduzeća koja
ne posvećuju dovoljno pažnje svom razvoju, ignorišu naučno tenološki napredak i
promijene koje on donosi, pa samim tim, potpuno ili u značajnoj mjeri, odustaju od
inoviranja proizvodnog programa i dizajniranja novih proizvoda.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *