Uslovi primjene IRP

Ideje na kojima počiva IRP poznate su već duže vrijeme, međutim, zbog neodgovarajućih
uslova nisu mogle biti realizovane. Drugim riječima, da bi se IRP mogao primjeniti, neophodno je
da se i na mikro planu (preduzeće ili institucije) i na makro planu (privreda, država) steknu
odogovarajući uslovi.
Na nivou pojedinačnih preduzeća, ti uslovi su sledeći:
Postojanje razvijenog preduzetništva (eksternog i internog),
Postojanje marketing strategije poslovanja, (orjentacija na korisnika),
Postojanje dugoročne orjentacije,
Riješenost / spremnost na promjene stavova, načina rada i organizacije,
Sposobnost učenja,
Raspoloživost humanim, tehničkim i finansijskim resursima i
Podrška okoline (razvijenost okoline).
Kod privrednih asocijacija i profesionalnih udruženja važna je njihova orijentacija na
potrebe članova.
Akademske institucije koje vrše edukaciju i realizaciju proijekata iz oblasti IRP, moraju
biti kompetentne da upravljaju multidisciplinarnim projektima.
IRP ima najviše uspjeha u zemljama koje imaju:
Socijalnu i političku stabilnost,
Definisnu strategiju tehnološkog razvoja kao nacionalnu obavezu i
Razvoj proizvoda postavljen kao prioritetni nacionalni cilj.

07
Nije teško zaključiti da, za primjenu IRP, naša preduzeća i akademske institucije moraju
daleko više truda i napora da ulože u odnosu na preduzeća i institucije razvijenih zemalja. Razlozi
su očigledni: kod nas ne postoje akademske institucije koje se bave sistemskim inženjerstvom
(SE), računskom podrškom kooperativnom radu (CSCW), tehnologijama podataka o proizvodima
i upravljanjem podatcima o proizvodima. Takođe, kod nas nema značajnih kompanija u obalsti
kompijuterske tehnologije, kao hardverske i softverske osnove IRP.
Bez obzira na postojeća ograničenja, iskustva razvijenih zemalja pokazuju da su najveće
barijere u glavama ljudi. Njihovi stavovi, često i predrasude, o razvoju proizvoda, ali i uopšte o
poslovanju, kao i ulozi nauke u poboljšanju postojećeg stanja je najozbiljnija prepreka koja se
prva mora savladati.