Sastav strucnog tima

Sastav tima se prilagođava strukturi proizvodnog programa, procesu dizajniranja, kao i ukupnim planovima preduzeća.
Sastav stručnog tima za dizajn obično čine:
1. Menadžer sektora. Menadžera sektora imenuje generalni menadžer. Njegova
uloga je da u skladu sa potrebama preduzeća stvori i organizuje tim za dizajn i
njime upravlja. On mora imati visoko obrazovanje i izražene organizatorske
sposobnosti. Njegov rad je pod stalnim nadzorom generalnog menadžera.
2. Operativni menadžeri i rukovodioci. Oni pomažu menadžeru sektora.
3. Savjetnici. To su naučni ili stručni saradnici sektora dizajna različitih profila:
psiholozi, sociolozi, inženjeri, ekonomisti i dr. Oni moraju imati najmanje visoko
obrazovanje i često se angažuju samo povremeno. Savjetnici imaju zadatak da
članovima tima pružaju razne informacije, savjete i sugestije u pogledu
ponašanja potrošača, njihovih poteraba , aktivnosti konkurencije, izgleda i
osobina proizvoda, međusobnih odnosa članova tima i dr.
4. Vodeći dizajneri. Vodeći dizajneri pored stvaranja i razvoja proizvoda, obavljaju
i brojne upravljačke zadatke i donose važne strateške i operativne odluke.
Sarađuju sa menadžerom sektora dizajana, ali i sa menadžerima i stručnjacima
ostalih sektora, prije svega marketinga, kvaliteta, tehničke pripreme,
proizvodnje, istraživanja i razvoja. Učestvuju u donošenju planova u oblasti
proizvoda i proizvodnog programa, formiranju kolekcije proizvoda,
redizajniranju proizvoda i dr.

14
5. Stariji-iskusniji dizajneri. Oni su saradnici vodećim dizajnerima i često su autori
ideja razvoja postojećih proizvoda. Imaju veliko znanje i iskustvo. Često su
samostalni u radu.
6. Mlađi dizajneri. Oni su također saradnici vodećim dizajnerima, ali se njihov rad
obično odvija pod nadzorom vodećih i iskusniji dizajnera. Oni se obučavaju, ali
im se daju i manje složeni i odgovorni zadaci.
7. Inženjeri raznih profila. Oni su uvjek potrebni u stručnom timu. To su najčešće
inženjeri mašinstva, elektotehnike, arhitekture, građevinarstva, hemijske i
prehrambene tehnologije, organizacije rada, tekstila i odjeće, kožne galanterije i
konfekcije, tehnologije prerade drveta, izrade namještaja i dr., a sve u zavisnosti
od djelatnosti preduzeća i vrste proizvoda koji se u njemu izrađuju. Njihovi
zadaci su obično: konstrukcija dijelova i sklopova proizvoda, izbor materijala,
dimenzionisanje i provjera postojećih dijelova i presjeka, definisanje sastava
proizvoda, dfinisanje tehnoloških postupaka za izradu, izrada tehničkotehnološke
dokumentacijei sl.
8. Tehničari raznih profila. Oni su važni saradnici dizajnerima inženjerima. Obično
izarđuju i umnožavaju tehničku i ostalu dokumentaciju.
9. Majstori raznih profila. Zaduženi su za izradu dijelova i sklopova.
10. Izvršioci pomoćnih aktivnosti. Zaduženi su za realizaciju svih ostalih pratećih
aktivnosti u sektor dizajna.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *