Obrazovanje i strucni profil dizajnera

Među svjetskim poznatim autorima, koji se teorijski bave problematikom dizajna,
ne postoji potpuna saglasnost o tome kakav treba da bude način obrazovanja i stručni profil
dizajnera. To je možda i logično s obzirom da je dizajn jedna od mlađih naučnih, stručnih i
stvaralčkih disciplina.
Izvjesno je da je profil dizajnera kompleksan i da podrazumjeva posjedovanje
interdisciplinarnih znanja i vještina. U toku obrazovanja i u praksi, dizajner mora steći i
usavršiti znanja iz brojnih oblasti:
• metoda stvaranja proizvoda,
• marketinga,
• kvaliteta,
• tehnike,
• tehnologije,
• materijala i njegovih svojstava,
• likovnih i primjenjenih umjetnosti,
• ekonomije,
• ergonomije,
• psihologije,
• sociologije,
• organizacije,
• pedagogije i dr.

16
Potreba za posjedovanjem znanja iz navednih oblasti je logična ako se ima u vidu
šta sve sadži posao dizajnera. On mora poznavati marketing i ekonomiju kako bi razumio
tržišna kretanja u potrebama potrošača, tehniku i tehnologiju kako bi razumio tehničku
realizaciju ideja, likovnu i primjenjenu umjetnost kako bi stvorio estetski lijepe i atraktivne
proizvode sa usklađenim veličinama, oblicima, bojama, ornamentima i dr.
Ipak, osnovno je da dizajner dobro vlada svim metodama dizajniranja,
redizajniranja, istraživanja i razvoja proizvoda. Ta znanja i iskustva čine okosnicu
njegovog rada. Takođe je važno da dizajner posjeduje kreativnost i talenat koji će mu
omogućiti dolaženje do ideja za nove proizvode. Isto tako, dizajner mora biti otvoren za
nova znanja, spreman da neprekidno uči, ali i da sarađuje sa drugima i djeluje timski. Iz
prethodnog se vidi da definisanje stručnog profila dizajnera izaziva nedomice ukoliko se
posmatraju parcijalna znanja i vještine dizajnera. Tako ga jedni smatraju inženjerom, drugi
umjetnikom, treći konstruktorom itd.
Dizajner i jeste istovremno inženjer, umjetnik, konstruktor, tehnolog, ekonomisat,
psiholog, sociolog, ali nije ništa pojedinčno. Ovakva interdisciplinarnost nameće potrebu
da on ima svoju posebnu profesiju, odnosno da dizajner bude upravo dizajner. Kao i kod
svih novih oblasti, potrebno je vrijeme da bi stručni profil dizajnera

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *