Kreiranje proizvoda atraktivnog kvaliteta

Unapređanje poslovnih procesa je stalni izazov civilizacije, a napori na usavršavanju
poslovanja preduzeća su trajnog karaktera. U tom cilju stalno se razvijaju novi prilazi i koncepti,
koji imaju veće ili manje sličnosti, a često se i dopunjuju. Kreiranje proizvoda atraktivnog
kvaliteta (Attractive Quality Creation – AQC) predstvlja jedan od savremenih prilaza unapređenju
poslovanja.
Kano je još 1984. prvi put pisao o kreirnju atraktivnog kvaliteta (Attractive Quality
Creation) ili totalnom kreiranju kvaliteta (Total Quality Creation). On je postavio prilaz koji
definiše:
Obavezni (projektovani) kvalitet (Must – be – Qality). On se odnosi na podrazumjevane
zahtjeve koji se ne postavljaju eksplicitno, ali ih proizvod mora u potpunosti zadovoljiti.
Ostvarenje obaveznog kvaliteta nema uticaj na stav kupca o kvalitetu proizvoda, ali ukoliko
obavezni kvalitet izostane, kupac će skoro sugurno odbaciti takav proizvod. (npr. ako je
proizvod kopirni aparat, onda je obavezni kvalitet jasnoća kopija).
Jednodimenzionalni kvalitet (One – dimenzional Qality). On obuhvata eksplicitno postavljene
zahtjeve pred razvoj i proizvodnju proizvoda. Nedostatak jednodimenzionalnog kvaliteta
izaziva nezadovoljstvo korisnika, a njegvo postojanje utiče na povećano zadovoljostvo
korisnika. (Za kopirni aparat jednodimenzionalni kvalitet je npr broj kopija u minuti).
Atraktivni kvalitet (Attractive Quaity). Atraktivni kvalitet, kvalitet zadovoljstva obuhvata
atraktivne (latentne) zahtjeve koji se ne postavljaju, ali ih je proizvođač ugradio u proizvod i
ostvrio značajne konkurentske prednosti. Atraktivni kvalitet obuhvata one elemente kvaliteta
proizvoda o kojima korisnik ne razmišlja, ali postojanje izaziva u njemu pozitivno
iznenađenje, čak ushićenje proizvodaom. (npr kopirni aparat radi i kao štampač i kao fax).
Očigledno je da proizvodi (usluge) koji posjeduju atraktivni kvalitet imeju velike šanse da
ostvare značajne prednosti u odnosu na konkurenciju, samim tim i da se dobro prodaju. Kreiranje
atraktivnig kvaliteta je sistematska aktivnost koja se mora sprovoditi na nivou čitavog preduzeća.
Ona ima za cilj formiranje i kreiranje orginalnih osobiona proizvoda (usluga), sa kojima se
potrošači ranije nisu sreli (ili bar ne u okviru posmatranog proizvoda).
41
Kano navodi tri prilaza kreiranju atraktivnog kvaliteta:
1. Tehnološki prilaz. Ovaj prilaz koristi epohalni tehnološki razvoj (proizvodi u tehnološkoj
oblasti koji se ubrzano razvija), a primjenjiv u tehnološki izuzetno razvijenim sredinama.
2. “Genijalni” prilaz. Podrazumjeva razvoj novih proizvoda zasnovan na genijalnosti i
inspiraciji. Ovaj prilaz je veoma rizičan, a bez genijalaca čak i opasan.
3. Markentiški prilaz. Obuhvata studije o potrebi proizvoda i stavovima korisnika, a može biti
primjenjen uvijek i svugdje.
Preduslovi za “ozbiljan” razvoj novih proizvoda su:
Orijentacija na korisnika,
Kreiranje proizvoda atraktivnog kvaliteta,
Razmatranje proizvoda pogodnih za upotrebu sa stanovišta korisnika, ali i za okolinu,
Patrnerstvo sa dobavljačima i korisnicima (razvoj i održavnje odnosa na relaciji “dobavljač –
proizvođač – korisnik”)

08

Stalna analiza informacija o kvalitetu poizvoda i reklamacija korisnika,
Stalno unapređenje kvaliteta proizvoda – pri kreiranju novih i inoviranju postojećih.
Proces kreiranja proizvoda atraktivnog kvaliteta sastoji se iz četiri faze (slika 6.6.). Prva
faza u AQC procesu, a ujedno i čitav proces, počinje prikupljanjem podataka, posmatranjem
ponašanja proizvoda i intervjuisanjem korisnika. U vršenju ovih aktivnosti postoje tri nivoa
razmatranja:
1. Razmatranje mišljenja korisnika o postojećem proizvodu (usluzi). Ova istraživanja su korisna
za inoviranje postojećih proizvoda.
2. Razmatranje upotrebe uključujući činjenično stanje za postojeće proizvode ili usluge.
Istraživanja drugog nivoa su primjrnjiva za inoviranje postojećih proizvoda sa elementima
kreiranja novog prizvoda.
3. Razmatranje ponašanja ljudi sa posebnog stanovišta. Rezultati trećeg nivoa razmatranja se
koriste za kreiranje potpuno novog proizvoda za zadovoljenje latentnih (skrivenih,
neizraženih) potreba korisnika.
Tržišni i poslovni uspjeh na otvorenom svjetskom tržištu mora se bazirati na proizvodnji
izvrsnih, atraktivnih proizvoda, koji prelaze očekivanja korisnika. Koncept AQC je značajan
upravo zbog tog što pruža šansu za realizaciju takvih proizvoda. Za primjenu AQC koncepta,
ponekad je dovoljna samo sjajna ideja. Zbog toga je on svakako lakše primjenjiv u našim
uslovima nego što je to slučaj sa IRP.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *