Institut za dizajn

Naučno istraživačke aktivnosti vezane za dizajn rijetko se realizuju u preduzećima.
Zbog toga postoje instituti za dizajn. Institut za dizajn se, osim aktivnostima usmjerenim
na stvaranje novih proizvoda, bavi naučno istaraživačkim radom. U institutima za dizajn se
naučno istražuju, dokazuju i definišu pojave, zakonitosti, metode i procesi u kreiranju i
razvoju proizvoda. Pri tome se uzimaju u obzir tehhnički, tehnološki, umjetnički,
ekonomski, ergonomski, psihološki, sociološki i drugi aspekti proizvoda. Zbog toga u
institutu za dizajn treba da rade stručnajci različith profila kako bi se pokrili svi aspekti
proizvoda.
Rezultati instituta za dizajn su:
• nastanak novih i usavršavanje postojećih proizvoda,
• unaprijeđenja samog procea dizajniranja proizvoda,
• razvoj novih i usavršavanje postojećih metoda razvoja proizvoda (IRP, AQC i dr.),
• unapređenje čovjekove radne i životne sredine,
• podizanje nivoa standarda, kulture, obrazovanja, i uopšte kvaliteta života,
• uticaj na porast materijalnog blagostanja zemlje.

18
Iz navedenih razloga, svaka država treba da pruži odgovarajuću podršku ovakvim
institucijama. One moraju raspolagati naučnim i visokoobarzovnim kadrovima i uslovima
za naučno-istraživački rad (oprema, mašine, računari, literatura i dr.). Svi rezultati koji se
postignu u institutu za dizajn moraju biti dostupni preduzećima (proizvođačima)
potrošačima. Ostvarena dostignuća svoju punu društvenu verifikaciu i potvrdu dobijaju tek
u praktičnim uslovima proizvodnje i na tržištu.
Poseban problem predstavlhja način upravljanja institutom za dizajn. Upravljanje
institutom za dizajn je daleko složenije od upravljanja biroom za dizajn, centrom za dizajn,
ali i od upravljanja sektorima dizajna u preduzećima. Zbog toga se postavljaju vrlo visoki
zahtjevi u pogledu odgovornosti, organizacionih i upravljačkih sposobnosti, iskustva,
posebnih osobina i vještina menadžera instituta. On planira, organizuje, odabira kadrove,
rukovodi i kontroliše realizaciju planiranih ciljeva. Menadžer mora da organizuje različite
oblike obrazovanja i usavršavanja kadrova u institutu. Poželjno je da

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *