Eksterni faktori

Svaki poslovni sistem (preduzeće) ima svoju organizacionu strukturu.
Organizaciona struktura omogućuje da elementi i podsistemi preduzeća funkcionišu
skladno, uspješno i da pri tome postignu predviđeni cilj. Organizaciona struktura nekog
preduzeća zavisi od veličine, vrste, prirode proizvoda, specifičnosti, geografskog položaja,
inovativnosti, nivoa tehnologije, stepena razvijenosti datog preduzeća i dr.., ali i od stanja u
okruženju, društvenih prilika, snage konkurencije i dr. Organizaciona struktura preduzeća
se mjenja u toku vremena, odnosno, mora se prilagođavati tržišnim usovima, potrebama
potrošača i unutrašnjim potrebama proizvodnje poslovnja.
Organizovanje sektora dizajna, njegovih službi i aktivnosti mora se uskladiti sa
cijelovitom organizaconom strukturom preduzeća. Definisanje organizacione strukture
sektora dizajna odnosi se na podjelu, grupisanje i povezivanje svih aktivnosti ovog sektora
u cilju postizanja željnih efekata.

12
Organizacionu strukturu sektora dizajna veoma je teško definisati zbog velikog broja
uticajnih faktora. Ti faktori se mogu podijeliti na interne i eksterne. Interni faktori koji
utječu na definisanje organizacione strukture sektora dizajna su:
• veličina preduzeća i njegova postojeća organizaciona struktura,
• obim proizvodnje preduzeća,
• priroda djelatnosti preduzeća,
• organizovanost procesa dizajniranja proizvoda,
• karakteristike proizvodnje i nivo tehnologije,
• struktura (širina, dubina, dužina i gustina) proizvodnog programa,
• kvalitet i tržišna pozicija proizvoda u asortimanu,
• znanja, iskustva i vještine menadžera i dr.
Eksterni faktori koji utiču na definisanje organizacione strukture sektora dizajna su:
• broj i veličina tržišta za koja se dizajniraju proizvodi,
• aktivnost konkurencije,
• razvoj tehnologije i proizvoda u oblasti rada preduzeća,
• ponašanje i interesi potrošača,
• veličina ciljne grupe potrošača i dr.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *