Centri za dizajn

Centri za dizajn postoje u mnogim zemljama, a prvi je nastao u Londonu 1950.
godine. Organizovanje centara za dizajn ima veliki značaj za industriju jedne zemlje.
Centri za dizajn se ne bave naučnim radom kao instituti za dizajn, niti stvaranjem novih
proizvoda kao biroi za dizajn. Osnovne aktivnosti centra za dizajn su:

1. Istraživanja metoda i postupaka za stvaranje kvalitetnijih proizvoda. Centri za
dizajn treba da ostvaruju tijesnu saradnju sa institutima i biroima za dizajn, kao i sa
sektorima dizajna u preduzećima. Iz te saradnje često proistču savršenije metode i
efikasniji procesi dizajniranja.
2. Promovisanje i popularizacija dostignuća dizajna u praksi. Organizovanje
tematskih izložbi rješenja u oblasti dizajna jedna je od najvažnijih aktivnosti centra
za dizajn. Ove izložbe imaju veliki značaj za upoznavanje šire javnosti, a prije
svega proizvođače sa dostignućima u oblasti dizajna. U kontaktu ljudi sa već
ostvarenim rješenjima, mogu se roditi mnoge nove ideje.
3. Nagrađivanje najuspješnijh rješenja dizajnera. Preduzeća, instituti i biroi za dizajn
imaju višestruku korist od osvojenih nagrada: povećanje renomea, besplatna
promocija, olakšano probijanje na tržištu nagrađenog prizvoda i dr. Zbog toga
postoji veliki motiv da se osvoji što više nagrada. Naročito su značajne nagrade na
uglednim izložbama.
19
4. Obrazovne i stručne aktivnosti. Ove aktivnosti imaju za cilj popularizaciju dizajna,
podizanje nivoa informiranosti o mogućnostima i značaju dizajna, podizanje nivoa
znanja, obrazovanja i vještina dizajnera. Ovi ciljevi realizuju se putem
organizovanja raznih seminara, savjetovanja, skupova, konferencija, simpozijuma,
zatim preko izdavanja stručnih knjiga, časopisa, prospekata i sl.
Upravljanje u biroima i centrima za dizajn znatno je jednostavnije u odnosu na
upravljanje u institutu za dizajn. To proističe iz manje složenosti aktivnosti koje se vrše u
biroima i centrima za dizajn. Usljed toga su i zahtjevi u pogledu kvaliteta i sposobnosti
menadžera u biroima i centrima za dizajn nešto niži nego u institutima za dizajn.
Zajedničko za upravljanje u institutima, biroima i centrima za dizajn jeste da u procesu
upravljanja postoje faze. One su analogne fazama upravljanja sektorom dizajna u
preduzećima. Te faze su: planiranje, organizovanje, kadrovanje, rukovođenje i
kontrolisanje. Svaka faza ima sličnosti i razlike u odnosu na upravljanje sektorom dizajna
koji djeluje u okviru preduzeća.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *