Tehonolgija Archive

db2016au00756_large

Volkswagen’s electric prototype

The electric concept that will mark the entry of Volkswagen in the third era of its history will have almost MPV form and sliding rear doors. This is revealed by the first sketches of the model presented at the Paris Motor Show. …
1futuretech

Future of car technology

Car technology develops very fast. It always brings us innovations sometimes so interesting or useful that people would be ready to pay big money in order to have it.  Nowadays we know our safety is on the first place and automotive industry …
07

Uslovi primjene IRP

Ideje na kojima počiva IRP poznate su već duže vrijeme, međutim, zbog neodgovarajućih uslova nisu mogle biti realizovane. Drugim riječima, da bi se IRP mogao primjeniti, neophodno je da se i na mikro planu (preduzeće ili institucije) i na makro planu (privreda, …
09

Gear u dizajnu

Snažan i ubrzan naučno tehnološki razvoj, rezultat je ogromnih ulaganja u istraživačke projekte. Ovi projekti su podstaknuti sve većim potrebama i porastom standarda stanovništva. U posljednjih nekoliko decenija stečeno je više naučnih saznanja i razvijeno više novih proizvoda nego u cijeloj historiji …
10

Eksterni faktori

Svaki poslovni sistem (preduzeće) ima svoju organizacionu strukturu. Organizaciona struktura omogućuje da elementi i podsistemi preduzeća funkcionišu skladno, uspješno i da pri tome postignu predviđeni cilj. Organizaciona struktura nekog preduzeća zavisi od veličine, vrste, prirode proizvoda, specifičnosti, geografskog položaja, inovativnosti, nivoa tehnologije, …
13

Znacaj dizajna

Značaj dizajna za svako preduzeće(uspješno, ili ono koje želi da postane), ogleda se u činjenici da se i organizaciona strukura čitavog preduzeća mora prilagoditi procesu dizajniranja i strukturi proizvodnog programa. S druge straane, proces dizajniranja i proizvodni program direktno su (ili bi …
14

Sastav strucnog tima

Sastav tima se prilagođava strukturi proizvodnog programa, procesu dizajniranja, kao i ukupnim planovima preduzeća. Sastav stručnog tima za dizajn obično čine: 1. Menadžer sektora. Menadžera sektora imenuje generalni menadžer. Njegova uloga je da u skladu sa potrebama preduzeća stvori i organizuje tim …
18

Institut za dizajn

Naučno istraživačke aktivnosti vezane za dizajn rijetko se realizuju u preduzećima. Zbog toga postoje instituti za dizajn. Institut za dizajn se, osim aktivnostima usmjerenim na stvaranje novih proizvoda, bavi naučno istaraživačkim radom. U institutima za dizajn se naučno istražuju, dokazuju i definišu …
17

Biro za dizajn

Biroi za dizajn su najčešći oblik oragnizovanja dizajna van preduzeća. Biro za dizajn je stručna organizacija koja se praktično bavi dizajniranjem proizvoda i kolekcije proizvoda za razne naručioce (preduzeća, trgovine, pojedince, grupe potrošača i dr.). Biroi za dizajn moraju se prilagođavatii potrebama …
19

Centri za dizajn

Centri za dizajn postoje u mnogim zemljama, a prvi je nastao u Londonu 1950. godine. Organizovanje centara za dizajn ima veliki značaj za industriju jedne zemlje. Centri za dizajn se ne bave naučnim radom kao instituti za dizajn, niti stvaranjem novih proizvoda …