Design Archive

11

30 super inventions

Well during world progress, people were showing need for making life easier than often. In that progress smart people tried to make some inventions, and those things help people in usual life. We bring to you some of them. An air mattress for …
04

Pojam i struktura IRP

Integralni razvoj proizvoda (IRP) se u literaturi i praksi javlja pod raličitim nazivima: Integralni razvoj proizvoda (Integrated Product Development), Konkurentno inžinjerstvo (Concurrent Engineering), Simultano inžinjerstvo (Simultaneous Engineering), Konstruisanje za izvrsnost (Desing for eXcellence), Timski razvoj proizvoda (Collaborative Product Development), Brzi razvoj proizvoda …
07

Uslovi primjene IRP

Ideje na kojima počiva IRP poznate su već duže vrijeme, međutim, zbog neodgovarajućih uslova nisu mogle biti realizovane. Drugim riječima, da bi se IRP mogao primjeniti, neophodno je da se i na mikro planu (preduzeće ili institucije) i na makro planu (privreda, …
IMG-a18ac8fd5fee798328b8ce25a7b5d1fd-V

TRENJE PRI KOTRLJANJU

Uvrštavanjem izraza za silu trenja i normalnu silu u izraz za koeficijent trenja dobijamo: t s s t s s A A σ τ σ τ μ = = Za metale se može uzeti da je napon smicanje mikrospoja τs približno jednak …
PICT6744

EKONOMSKI ASPEKT

Područje I označava inicijalne ili rane neispravnosti i posljedica su grešaka u proračunu konstrukcije, materijalu, proizvodnji i montaži. Učestalost neispravnosti opada tokom vremena. Slučajne neispravnosti koje se javljaju u toku eksploatacije obuhvataju područje II. Eksploatacija, kontrola i održavanje po savremenim tehničkim principima …
Slika0116

UVODNE NAPOMENE O TRNJU

Poznavanje uslova dodira tijela koja čine kinematski par je od posebnog značaja pri istraživanju i razmatranju procesa koji se odigravaju na površini njihovog sprezanja. Dva su osnovna procesa koji se javljaju pri relativnom kretanju elemenata kinematskog para a to su: 􀂾 TRENJE …
08

Kreiranje proizvoda atraktivnog kvaliteta

Unapređanje poslovnih procesa je stalni izazov civilizacije, a napori na usavršavanju poslovanja preduzeća su trajnog karaktera. U tom cilju stalno se razvijaju novi prilazi i koncepti, koji imaju veće ili manje sličnosti, a često se i dopunjuju. Kreiranje proizvoda atraktivnog kvaliteta (Attractive …
09

Gear u dizajnu

Snažan i ubrzan naučno tehnološki razvoj, rezultat je ogromnih ulaganja u istraživačke projekte. Ovi projekti su podstaknuti sve većim potrebama i porastom standarda stanovništva. U posljednjih nekoliko decenija stečeno je više naučnih saznanja i razvijeno više novih proizvoda nego u cijeloj historiji …
11

Vrednosna jedinica

Interesantno je pomenuti još jedan podatak, koji se odnosi na učešće novih proizvoda u ukupnom broju proizvoda za pojedine grane industrije (slika 2.8.). Ovaj program je urađen na osnovu naučno – stručne obrade podataka i analize dobijenih rezultata za područje SAD-a. Najčešće …
13

Znacaj dizajna

Značaj dizajna za svako preduzeće(uspješno, ili ono koje želi da postane), ogleda se u činjenici da se i organizaciona strukura čitavog preduzeća mora prilagoditi procesu dizajniranja i strukturi proizvodnog programa. S druge straane, proces dizajniranja i proizvodni program direktno su (ili bi …