Design and use Archive

db2016au00756_large

Volkswagen’s electric prototype

The electric concept that will mark the entry of Volkswagen in the third era of its history will have almost MPV form and sliding rear doors. This is revealed by the first sketches of the model presented at the Paris Motor Show. …
1futuretech

Future of car technology

Car technology develops very fast. It always brings us innovations sometimes so interesting or useful that people would be ready to pay big money in order to have it.  Nowadays we know our safety is on the first place and automotive industry …
04

Pojam i struktura IRP

Integralni razvoj proizvoda (IRP) se u literaturi i praksi javlja pod raličitim nazivima: Integralni razvoj proizvoda (Integrated Product Development), Konkurentno inžinjerstvo (Concurrent Engineering), Simultano inžinjerstvo (Simultaneous Engineering), Konstruisanje za izvrsnost (Desing for eXcellence), Timski razvoj proizvoda (Collaborative Product Development), Brzi razvoj proizvoda …
IMG-a18ac8fd5fee798328b8ce25a7b5d1fd-V

TRENJE PRI KOTRLJANJU

Uvrštavanjem izraza za silu trenja i normalnu silu u izraz za koeficijent trenja dobijamo: t s s t s s A A σ τ σ τ μ = = Za metale se može uzeti da je napon smicanje mikrospoja τs približno jednak …
Image028

TRENJE PRI KLIZANJU

iskustvenih rezultata utvrdjenih pri makroskopskim posmatranjem trenja može se dati nekoliko napomena vezanih za ovo trenje: SILA TRENJA je srazmjerna opterećenju koje djeluje okomito na spregnute površine. Ovaj zakon važi u širem obimu radnih uslova i za večinu metala. SILA TRENJA ne …
IMG-d89f52785edfe4be7feb4ff741a5f498-V

TRENJE

Trenje kao prirodna fizička pojava predstavlja mehanički otpor koji nastaje na površini dodira dva tijela kada se jedno tijelo kreće ili teži da se relativno kreće po površini drugog. Ovako definisan otpor kretanja naziva se spoljnje trenje za razliku od trenja pri …
PICT6744

EKONOMSKI ASPEKT

Područje I označava inicijalne ili rane neispravnosti i posljedica su grešaka u proračunu konstrukcije, materijalu, proizvodnji i montaži. Učestalost neispravnosti opada tokom vremena. Slučajne neispravnosti koje se javljaju u toku eksploatacije obuhvataju područje II. Eksploatacija, kontrola i održavanje po savremenim tehničkim principima …
08

Kreiranje proizvoda atraktivnog kvaliteta

Unapređanje poslovnih procesa je stalni izazov civilizacije, a napori na usavršavanju poslovanja preduzeća su trajnog karaktera. U tom cilju stalno se razvijaju novi prilazi i koncepti, koji imaju veće ili manje sličnosti, a često se i dopunjuju. Kreiranje proizvoda atraktivnog kvaliteta (Attractive …
11

Vrednosna jedinica

Interesantno je pomenuti još jedan podatak, koji se odnosi na učešće novih proizvoda u ukupnom broju proizvoda za pojedine grane industrije (slika 2.8.). Ovaj program je urađen na osnovu naučno – stručne obrade podataka i analize dobijenih rezultata za područje SAD-a. Najčešće …
14

Sastav strucnog tima

Sastav tima se prilagođava strukturi proizvodnog programa, procesu dizajniranja, kao i ukupnim planovima preduzeća. Sastav stručnog tima za dizajn obično čine: 1. Menadžer sektora. Menadžera sektora imenuje generalni menadžer. Njegova uloga je da u skladu sa potrebama preduzeća stvori i organizuje tim …
16

Obrazovanje i strucni profil dizajnera

Među svjetskim poznatim autorima, koji se teorijski bave problematikom dizajna, ne postoji potpuna saglasnost o tome kakav treba da bude način obrazovanja i stručni profil dizajnera. To je možda i logično s obzirom da je dizajn jedna od mlađih naučnih, stručnih i …