Biro za dizajn

Biroi za dizajn su najčešći oblik oragnizovanja dizajna van preduzeća. Biro za
dizajn je stručna organizacija koja se praktično bavi dizajniranjem proizvoda i kolekcije
proizvoda za razne naručioce (preduzeća, trgovine, pojedince, grupe potrošača i dr.). Biroi
za dizajn moraju se prilagođavatii potrebama i zahtjevima naručilaca. Zbog toga oni
posjeduju izuzetnu fleksibilnost u tom pogledu.
Među biroima za dizajn postoji izuzetna konkurentska atmosfera, s obzirom da se na
relativno užim područijma djeluje veći broj ovakvih biroa. Zbog toga biroi za dizajn stalno
unaprjeđuju metode i postupke svog rada jer ih na to tjera konkurencija. Oni se stalno
razvijaju i takmiče sa konkurentima. Mjerilo uspješnosti rada biroa za dizajn obično su
nagrade koje se dobijaju na raznim izložbama. Ovako zahtjevni uslovi konkuencije
rezultuju mnogim koristima za preduzeća, industrijsku privredu i potrošače. Od biroa za
dizajn uvjek se očekuju kvalitetni proizvodi i zbog kavalitetnih kadrova koji u njima rade,
kao i dobrih uslova kojima raspolažu. Što je biro renomiraniji, to su u njemu bolji uslovi za
dizajniranje proizvoda.

17

Bez obzira na sve prednosti koje pružaju biroi za dizajn, oni nikada u potpunosti ne
mogu zamjeniti značaj i ulogu koju imaju sektori za dizajn koji djeluju u okviru preduzeća.
Dizajneri u preduzeću bolje osjećaju sopstvenu proizvodnju i njene mogućnosti, nego ljudi
u biroima. Takođe, oni imaju daleko veću motivaciju zbog direktne zavisnosti od kvaliteta
svog rada. Međutim, pored toga, mnoga preduzeća ne organizuju svoj sektor dizajna, već
te poslove prepuštaju biroima za dizajn. To su obično mala i srednja preduzeća kojima je
ispaltljivije angažovanje biroa od formiranja sopstevnog sektora dizajna. Ovakvo
opredjeljenje naročito ima smisla ako su proizvodi dugovječni ili ako se

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *